نکات نگهداری فرش

در این نوشتار سعی داریم به نکات نگهداری فرش اشاره کنیم.فرش مانند هر شی دیگری نیاز به مراقبت دارد.طریقه نگهداری و شستشوی فرش از عوامل مهم در عمر فرش است.با استفاده اصول بتوان سال ها از آن استفاده کرد.

ادامه مطلب