پرداخت بیعانه

لطفا قبل از پرداخت به نکات زیر توجه فرمایید:

  • لطفا در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نماید. (توجه : حداقل مبلغ واریزی ۱۰۰.۰۰۰ تومان میباشد)
  • نام ، شماره همراه و آدرس منزل را به ترتیب وارد نمایید.
  • در نهایت گزینه پرداخت را انتخاب کنید تا به صفحه درگاه بانک متصل شوید
  • در صفحه نهایی شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید.