دکور فرشچین

این تصاویر مربوط به دکوراسیون تیم فرشچین است که با فرش شمس ذغالی فرش شده است.

این دکور جهت ایده برای دکوراسیون منزل مشتریان عزیز انجام شده است.