منزل آقای صادقی

این تصاویر متعلق به مشتری عزیز فرشچین آقای صادقی می باشد که با فرش سپنتا طوسی فرش شده است.

شما هم می توانید پس از خرید از فرشچین، از دکور خانه خود عکس بگیرید و برای ما بفرستید.